In Universitatea Politehnica din Bucureşti activităţile sportive se desfasoară în cadrul:

COMPLEXUL SPORTIV U.P.B.

COMPLEXUL FACULTĂŢII DE ELECTRONICĂ ŞI TELECOMUNICAŢII 

Activitatea didactică cu studenţii din anii I – II se desfăşoară sub forma lecţiilor practice şi cuprinde o gama largă de mijloace de acţionare din diverse ramuri sportive – baschet, volei, fotbal, gimnastică, kinetoterapie.

Lecţiile practice se desfăşoară în cele 2 săli de sport ale U.P.B., precum şi în aer liber, pe terenurile de sport aferente acestora. Lecţiile de kinetoterapie se organizează cu studenţii care prezintă unele afecţiuni şi deficienţe fizice, având recomandarea medicului specialist şi a cabinetului medical al U.P.B., cu specificarea diagnosticului respectiv.

Echipamentul sportiv este obligatoriu pe durata desfăşurării cursului de educaţie fizică şi a competiţiilor sportive. Studenţii nu au voie să intre în sala de sport cu genţi, haine sau alte lucruri. În timpul lecţiei este interzisă folosirea telefoanelor mobile.