EDUCAȚIA FIZICĂ ȘI SPORTUL 
ÎN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREȘTI

Cursul de educaţie fizică şi sport:

 • este cuprins în programul de învăţământ;
 • se desfăşoară sub formă de laborator;
 • se acordă calificativ / notă la finele fiecărui semestru, sau la finalul anului de studiu.

La începutul anului universitar studenții au obligația să aducă aviz medical de la medicul de familie cu specificația CLINIC SĂNĂTOS. După data de 1 noiembrie, studenții care nu aduc avizul medical, nu vor mai putea participa la lecție.

Forme de desfășurare a activității

Activitatea de educație fizică și sport desfășurată cu studenții cuprinde următoarele forme de organizare:

Lecții de educație fizică pe profil de motricitate generală:           

 • baschet;
 • badminton;
 • fotbal;
 • volei;
 • gimnastică aerobică;
 • fitness;
 • kinetoterapie;
 • competiții sportive de masă (o participare pe semestru).

Lecții de antrenament cu echipele reprezentative ale U.P.B. care se desfășoară cu studenții selecționați din anii I – IV și masterat la următoarele discipline sportive:

 • badminton;
 • baschet fete;
 • baschet băieți;
 • dans;
 • fotbal;
 • majorete;
 • natație;
 • schi și snowboard;
 • șah;
 • tenis de câmp;
 • tenis de masă;
 • volei fete;
 • volei băieți.

Competiții sportive la nivel de Universitate:

 • Politehniada;
 • Crosul Politehnicii;
 • Polidansfest “Gineta Stoenescu”;
 • Campionate pe Centrul Universitar București și finale pe țară.

Toate aceste forme de desfășurare sunt organizate sub conducerea și îndrumarea directă a cadrelor didactice de specialitate din Departamentul de Educație Fizică și Sport – Kinetoterapie, din cadrul Universității Politehnica din București.

Conținutul activității

Activitatea didactică cu studenții din anii I – II  se desfășoară sub forma lecțiilor practice și cuprinde o gama largă de mijloace de acționare din diverse ramuri sportive – baschet, volei, fotbal, gimnastică, kinetoterapie.

Lecțiile practice se desfășoară în cele 2 săli de sport ale U.P.B., precum și în aer liber, pe terenurile de sport aferente acestora.

Lecțiile de kinetoterapie se organizează cu studenții care prezintă unele afecțiuni și deficiențe fizice, având recomandarea medicului specialist și a cabinetului medical al U.P.B., cu specificarea diagnosticului respectiv.

Echipamentul sportiv este obligatoriu pe durata desfăşurării cursului de educaţie fizică şi a competiţiilor sportive.

Studenții nu au voie să intre în sala de sport cu genți, haine sau alte lucruri.

În timpul lecției este interzisă folosirea telefoanelor mobile.

Evaluarea și aprecierea activității de educație fizică și sport

 1. Frecvenţă 100% și participare activă la lecţii
 2. Trecerea obligatorie a unor probe de control
  • alergare de viteză;
  • săritura pe verticală;
  • forța membrelor superioare (flotări);
  • mobilitate coxo-femurală;
  • forţa musculaturii abdominale;
  • alergare de durată.

Probele de control vor fi susţinute în fiecare semestru.

Pentru a putea susține probele de control studenții trebuie să aibă 8 prezențe (cei care au lecție în fiecare săptămână) și respectiv 4 prezențe (cei care au lecție o dată la două săptămâni).

Probele de verificare a însuşirii tehnicii unor ramuri de sport se vor testa pe toată durata anului universitar.

 1. Participarea la o competiție în fiecare semestru
 • În fiecare semestru se organizează competiții la următoarele discipline sportive: badminton, baschet, fotbal, gimnastică aerobică și dans, handbal, natație, șah, tenis de câmp, tenis de masă, schi, volei și cros.
 • Pentru participarea în competiții, studenții sunt obligați să cunoască noțiuni elementare de regulament la sportul respectiv.
 • Pentru participarea în competiții, studenții pot primi 1/2 prezențe, în funcție de câte ore de educație fizică au pe semestru (7 respectiv 14), indiferent la câte competiții participă.
 • Înscrierea la competiție se face pe site-ul departamentului, în limita locurilor disponibile pentru fiecare sport.
 • La competiții studenții trebuie să se prezinte cu carnetul de student.”

Alte prevederi:

Studenții  pot recupera absențele pe parcursul semestrului astfel:

 • cei care au lecţie în fiecare săptămână pot recupera maxim 4 absențe în fiecare semestru;
 • cei care au o lecţie la două săptămâni pot recupera maxim 2 absențe în fiecare semestru;
 • se poate recupera doar o absență pe săptămână;
 • nu se pot recupera absenţe:
  • în ziua în care există în orar lecţia de educaţie fizică;
  • în ultimele 2 săptămâni de școală din fiecare semestru.

Scutirile medicale de educaţie fizică, pentru cei cu probleme de sănătate, se acordă de către medicul Dispensarului studenţesc U.P.B., pe formulare tip, la începutul anului universitar, în luna octombrie, pentru semestrul I sau pentru întregul an, iar pentru semestrul II în luna martie. NU se iau în considerare scutirile medicale de educaţie fizică aduse după datele precizate anterior.

Toți studenții cu scutiri medicale au obligația să frecventeze ora de kinetoterapie sau să joace șah.

Notarea la kinetoterapie se face în funcție de: frecvență, lucrare în sesiunea științifică studențească, norme specifice.