EDUCAŢIA FIZICĂ ŞI SPORTUL
ÎN UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCUREŞTI

INSCRIE-TE

 

 

 

PREMII
Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport - Kinetoterapie este o structură organizatorică şi funcţională distinctă în cadrul Facultăţii de Inginerie Medicală a Universităţii "Politehnica" din Bucureşti, abilitată să asigure dezvoltarea şi menținerea capacităţii funcţionale a organismului, optimizarea structurilor acestuia, dobândirea unui potențial biologic care să contribuie la eficientizarea activităţilor socio-profesionale ale studenţilor, la atingerea unor standarde ridicate de performanţă, la îmbunătățirea calităţii vieții. Activitatea de educaţie fizică şi sportivă în U.P.B. se desfăşoară sub o multitudine de forme, de la orele prevăzute în planurile de învăţământ, în special pentru studenţii din anii I şi II, până la pregătirea echipelor reprezentative pentru participarea la competiţiile studenţeşti naţionale şi internaţionale. Cadrele didactice ale acestui departament îşi propun să creeze acel mediu competent şi dinamizator pentru ca studenţii să participe la desfășurarea activităţilor specifice din dorinţa de a se mişca, de a învăţa ceva nou, conform propriilor opţiuni, cu aplicabilitate cât mai largă în petrecerea activă a timpului liber, atât în perioada studiilor cât şi după finalizarea acestora. Specialiştii noştri în kinetoterapie vin în întâmpinarea studenţilor care doresc să identifice modalitățile particularizate de mișcare în scopul armonizării şi perfecţionării propriului corp.