The 8 th Annual Conference of Analitix – 2023 Osaka Japan

16 – 20 MAY 2023

În perioada 16 – 19 mai 2023 s-a desfăşurat The 8 th Annual Conference of Analitix – 2023 Osaka Japan. Universitatea Politehnica din Bucureşti a fost invitată să prezinte lucrarea în plen cu titlul “Development of Spatio – Temporal Orientation of Children with Down Syndrome through Educational Platforms after Romanian Pandemic Lockdown”, (autori Ofelia Popescu, Nicoleta Leonte). Prezența noastră la acestă conferință a fost aprobată şi finanţată din fondurile U.P.B. 

         Deplasarea a fost realizată de 2 cadre didactice, Lector univ dr. Ofelia Popescu și Conf.univ.dr. Leonte Nicoleta. Această conferință a avut ca scop reuniunea mai multor domenii sub cupola denumirii de Gala Tehnologgy 2023. Conferințele cuprinse în această gală au fost:

  1. 8th Annual Conferences of AnalitiX 2023
  2. 10thCongre ss of Nano Science and Technologhy 2023
  3. Smart Devices Symposium 2023
  4. World Congress of Physics Frontier 2023
  5. Inaugurate Word Chemistry Congress 2023
  6. 9th World Energy Congress 2023

Scopul Congesului a fost de a supune atenției o parte din cercetările apărute în perioada pandemiei și post pandemiei la nivel mondial, promovarea universităţilor de prestigiu din lume, diversitate şi incluziune, oferind o experiență cu mari oportunități de concurență la nivel înalt, prietenie și mai ales, schimburi culturale.

De asemenea, acest eveniment a contribuit  la promovarea și consolidarea imaginii universității pe plan internațional.

La acest eveniment au participat 350 de lucrări  din peste 500 de universităţi din întreaga lume. Delegaţia Universităţii Politehnica din Bucureşti a reprezentat cu succes România, alături de Universitatea Transilvania din Brașov.

Având în vedere activităţile descrise în prezentul raport, considerăm faptul că proiectul şi-a atins scopul, iar obiectivele asumate au fost îndeplinite.

Profesor coordonator

                                                                                     Lect. univ. dr. Popescu Ofelia